Մատչելիության հղումներ

ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ ժամանավոր կարգելվեն


Դատարկ սրճարան Երևանում, 14 մարտի, 2020թ.

Արտակարգ դրության ընթացքում Հայաստանի պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ երկրի ամբողջ տարածքում ժամանակավորապես` մինչև մարտի 31-ը ժամը 23:59-ը, արգելվում է տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակներով զբաղվելը, տեղեկացնում է կառավարության կայքէջը:

Բացառություն են կազմում հետևյալ ցանկում տեղ գտած տեսակները.

1. ՀՀ «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ134-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված առևտրի իրականացման վայրերում գործող պարենային ապրանքների վաճառքի իրականացման առևտրի օբյեկտները, դեղատները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները:

2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանի հավելվածով սահմանված՝ տնտեսական գործունեության հետևյալ տեսակները.

1) Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

2) Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

3) Սննդամթերքի արտադրություն

4) Խմիչքների արտադրություն

5) Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն

6) Հարստացած ուրանի արտադրություն

7) Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն

8) Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն

9) Հիմնական մետաղների արտադրություն

10) Զենքի և զինամթերքի արտադրություն

11) Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն

12) Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն

13) Մարտական մեքենաների արտադրություն

14) Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն

15) Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

16) Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

17) Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

18) Պայթեցման աշխատանքներ

19) Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար

20) Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում

21) Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ

22) Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

23) Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

24) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

25) Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր

26) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր

27) Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր

28) Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտուր

29) Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր

30) Մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում

31) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

32) Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

33) Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում

34) Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

35) Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

36) Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

37) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում

38) Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով

39) Օդային տրանսպորտի գործունեություն

40) Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն

41) Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն

42) Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

43) Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

44) Հեռահաղորդակցություն

45) Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում

46) ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

47) Անասնաբուժական գործունեություն

48) Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ

49) Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում

50) Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն

51) Մաքրման աշխատանքներ

52) Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն

53) Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

54) Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում

55) Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ

56) Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն:

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG