Մատչելիության հղումներ

ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ ժամանավոր կարգելվեն


Դատարկ սրճարան Երևանում, 14 մարտի, 2020թ.
Դատարկ սրճարան Երևանում, 14 մարտի, 2020թ.

Արտակարգ դրության ընթացքում Հայաստանի պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ երկրի ամբողջ տարածքում ժամանակավորապես` մինչև մարտի 31-ը ժամը 23:59-ը, արգելվում է տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակներով զբաղվելը, տեղեկացնում է կառավարության կայքէջը:

Բացառություն են կազմում հետևյալ ցանկում տեղ գտած տեսակները.

1. ՀՀ «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ134-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված առևտրի իրականացման վայրերում գործող պարենային ապրանքների վաճառքի իրականացման առևտրի օբյեկտները, դեղատները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները:

2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանի հավելվածով սահմանված՝ տնտեսական գործունեության հետևյալ տեսակները.

1) Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

2) Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

3) Սննդամթերքի արտադրություն

4) Խմիչքների արտադրություն

5) Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն

6) Հարստացած ուրանի արտադրություն

7) Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն

8) Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն

9) Հիմնական մետաղների արտադրություն

10) Զենքի և զինամթերքի արտադրություն

11) Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն

12) Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն

13) Մարտական մեքենաների արտադրություն

14) Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն

15) Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում

16) Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

17) Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

18) Պայթեցման աշխատանքներ

19) Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար

20) Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում

21) Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ

22) Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

23) Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

24) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն

25) Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր

26) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր

27) Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր

28) Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտուր

29) Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր

30) Մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում

31) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

32) Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

33) Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում

34) Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

35) Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

36) Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

37) Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում

38) Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով

39) Օդային տրանսպորտի գործունեություն

40) Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն

41) Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն

42) Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

43) Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

44) Հեռահաղորդակցություն

45) Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում

46) ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

47) Անասնաբուժական գործունեություն

48) Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ

49) Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում

50) Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն

51) Մաքրման աշխատանքներ

52) Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն

53) Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

54) Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում

55) Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ

56) Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն:

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG