Մատչելիության հղումներ

Աղյուսակ 3.2. Հայաստան. Աղքատության ցուցանիշների դինամիկան 2004 և 2008-2010թթ.-ին


Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2004 և 2008-2010թթ.

*Համադրելիության բերելու նկատառումով ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ 2009թ.-ին կիրառված մեթոդաբանության

XS
SM
MD
LG